Individuele Psychologische begeleiding

Problemen probeer je eerst zelf op te lossen, al of niet met hulp van je familie en/of vrienden. Meestal slaag je erin om je moeilijkheid zo op te lossen of anders toch tot een aanvaardbare en/of verdraagbare situatie te brengen. Dan gaat je leven verder.

Soms lukt het je niet om je problemen of moeilijkheden verdraagbaar aan te pakken. Dan kan psychologische begeleiding zinvol zijn om inzicht te krijgen in de blijvende moeilijkheden, zoals een crisissituatie, de verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen (vb. met partner, collega’s, omgeving…), depressie, angst, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, contactmoeilijkheden,… Op vraag van de cliënt kunnen belangrijke personen betrokken worden in de therapie. Indien nodig werken wij samen met andere betrokken hulpverleners.